Aktuality » Práce na cyklostezce pokračují

 


 
21.11.2018

Práce na cyklostezce pokračují

Přinášíme aktuální informace ohledně připravovaného záměru na budování cyklostezky. Tento týden byla na Státní fond dopravní infrastruktury doručena žádost o finanční prostředky na první úsek cyklostezky.

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh se stane regionální dálkovou cyklotrasou III. třídy s číslem 461. Z hlediska významu bude patřit mezi nejvýznamnější cyklostezky na Moravě. Cyklostezka bude navazovat na stávající cyklostezku Bečva, která má délku 150 km a propojuje města Zlínského a Olomouckého kraje (Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Přerov. Propojení na Slovensko je plánováno přes města Valašské Klobouky a Brumov - Bylnice do obce Horné Srnie (SK) a Nemšová (SK) na cyklostezku kolem slovenské řeky Váh, která navazuje na cyklotrasu vedoucí až do Bratislavy. Vznikne tak významné mezinárodní propojení evropských cyklotras EuroVelo4 a EuroVelo6. Všechny obce a města zapojené do přípravy budovány cyklostezky Bečva Vlára Váh úzce spolupracují řadu let, především na tvorbě projektové dokumentace, aby výsledná cyklostezka měla co největší přínos pro region. Ve fázi realizace postupuje každý z partnerů individuálně s ohledem na právní subjektivitu, místní podmínky a finanční možnosti. V současné době je tak již vybudována velká část cyklostezky na území města Brumov - Bylnice, v letošním roce bude dokončeno propojení měst Brumov - Bylnice a Valašské Klobouky a je dokončena část úseku na území města Valašské Klobouky. Nejdelší a z hlediska terénních podmínek také nejsložitější je právě úsek na území obcí Hornolidečska. Z toho důvodu a také z důvodů časového rozložení nákladů se přikročilo k postupnému budování a rozdělení realizační části na etapy. Počítá se s vícezdrojovým financováním, jehož důkazem je schválení finančních prostředků na přemostění řeky Bečvy v obci Ústí z fondu přeshraniční spolupráce SK-CZ, které bude realizováno v roce 2019. Tím dojde k fyzickému propojení se stávající cyklostezkou Bečva a na tento úsek bude navazovat nově budovaná cyklostezka, která je předmětem žádosti o dotaci na SFDI. Pokud se podaří finanční prostředky získat bude vybudován zhruba 10 km úsek na katastru obcí Ústí, Leskovec, Valašská Polanka a Lužná.

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka