Aktuality » Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém

 


 
07.06.2019

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém

Sdružení obcí Hornolidečska realizuje projekt k zavedení systému protipovodňové služby a služby preventivní povodňové ochrany. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 

 

 

Sdružení obcí Hornolidečska realizuje projekt s názvem :

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Sdružení obcí Hornolidečska


Projekt řeší  zavedení systému protipovodňové služby a služby preventivní povodňové ochrany na  území  Sdružení obcí Hornolidečska, konkrétně obcí Lužná, Ústí, Valašská Senice - způsob. část projektu Valašské Polanky a Střelná - nezpůs. část projektu,  a to prostřednictvím vypracování dig. povodňových plánů,  což umožní napojení na digitální povodňový plán  ČR a Povodňový informační systém POVIS a dále prostřednictvím vybudování lokálního varovného a informačního systému  obcí.

Realizace projektu přinese dostupnost informací o povodňovém riziku a zajištění nepřetržitého provozu kvalitního informačního systému, předpovědní a hlásné služby s následným odrazem na včasné varování obyvatelstva při současném poskytnutí efektivního nástroje řízení obcí za mimořádných událostí a využití sdílených dat - digitální povodňový plán.

Konkrétní výstupy jsou definovány :

počet obcí s digitálním povodňovým plánem                            ...............3

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním        ................758


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka