Turistika » Naučné stezky

Vařákovy paseky

Stezka začíná u vlakového nádraží v Horní Lidči, vede po žluté značce kolem Lačnovských rybníků do Lačnova a odtud kolem Horních a Dolních Lačnovských skal na hřeben Vizovických vrchů. Po modré značce odbočuje na Vařákovy paseky a pak se vrací zpět pod vrcholy Krajčice a Kopce kolem Čertových skal do Lidečka. Délka: 15 kilometrů, terén je zvlněný s místními stoupáními.


NS Vařákovy paseky II                                                                                                  

Stezka navazuje na NS Vařákovy paseky. Z pasek dojdete souběžně s NS Vizovické vrchy k 1. zastavení na rozcestí Bařinka a za ním odbočíte doprava na lesní cestu se značením pro NS, po níž cesta pokračuje dolů do obce Pozděchov. Délka: asi 3 km, převážně z kopce, ale k jejímu východisku musíte dojít z Trubisek, Lačnova, Ploštiny nebo Lidečka.

 

Vizovické vrchy

Stezka vede z Vizovic přes Ublo souběžně se žlutou turistickou značkou pod Suchý vrch, odtud pokračuje po modré přes Klášťov, Svéradov a rozcestí Bařinka na Vařákovy paseky nad Lačnovem. Délka: cca 14 km, větší stoupání na Suchý vrch, dále se jde převážně po vrstevnici lesem. Stezka navazuje na starší NS Vařákovy paseky, která kromě přírodních zajímavostí připomíná válečnou tragédii, kdy byly paseky vypáleny stíhacím oddílem SS. Třetí větev hvězdicovité naučné stezky vede od jara 2007 z pasek do Pozděchova.

 

Púlčinská cesta

Trasa: Horní Lideč, nádr. ČD - Pulčín, rozc. - Pulčín, IC. Délka: 6 km (7 zastavení). Naučná stezka vede malebnou kopcovitou krajinou s pastvinami a krásnými výhledy, proto se věnuje především valašské krajině. Další klíčové téma NS je křesťanská víra a péče o lidové sakrální památky. První zastavení je u poutního místa zasvěceného Panně Marii, druhé je u tzv. misijního kříže stojícího na místě, kde byly údajně pochovány oběti kuruckých válek.

 

Vartovna

Trasa: Valašská Polanka - Seninka - Vartovna. Délka: 7 km (7 zastavení). Naučná stezka představuje Seninku, obec s krásnou přírodou v okolí (květnaté louky, výskyt vzácných lesních orchidejí a mnoha druhů chráněných ptáků, sirný pramen, staré stromy...). Dozvíte se i pár zajímavostí z dějin obce Valašská Polanka.

 

Juříčkův mlýn 

Trasa: Juříčkův mlýn - Leskovec - rozc. U Luckých (napojení na NS Vartovna). Délka: 3 km (5 zastavení). Na této NS se vydáme po stopách tragédie Juříčkova mlýna. Stezka se věnuje také historii Leskovce (neolitické osídlení i novodobé dějiny) a přírodním zajímavostem obce (např. Cenná květnatá louka s orchidejemi a teplomilnou květenou).

 

Chodníček k rozhledně

Trasa: Pozděchov - Vartovna. Délka: 5 km (4 zastavení).
Vybudováním této stezky se propojil hvězdicový systém naučných stezek v okolí Vartovny s NS vedoucími na Vařákovy paseky a Ploštinu. Má především historické a přírodovědné zaměření. Stezka vás seznámí s místní květenou a botanickými vzácnostmi a dovede Vás k nově postavené rozhledně „Na Vartovně".

 

 „Kola, kopyta, boty přes údolí a Vizovické hory"

- zde si přijdou na své všichni: milovníci jízdy na kole, pěší turistiky i milovníci koní. Návštěvu dřevěného zámečku na Trubiskách, místních dvou kostelů a překrásných výhledů ze Svéradova na Svatý Hostýn i Pustevny můžete absolvovat v zimě i v létě.

 

Kobzáňův chodník

Trasa: Liptál, obecní úřad - Švehlova hájenka - Vartovna. Délka: 4,5 km (5 zastavení). Tato NS je věnována jednomu z nejvýznamnějších valašských výtvarníků a spisovatelů Janu Kobzáňovi. Tento liptálský rodák (mj. autor slavného loga firmy Baťa) pomáhal zakládat folklorní soubor Lipta i stejnojmenné výrobní družstvo, na jeho počest vznikly Liptálské slavnosti a aktivně se účastnil i partyzánského odboje za II. sv. války.

 

 Portášská

Trasa: Oškerovy paseky - Jasenná - Vartovna. Délka: 7 km (6 zastavení + 3 informační místa). Klíčovým tématem této NS je představení nepříliš známého tragického příběhu Oškerových pasek (souvisí s vypálením obce Prlov), slavná portášská tradice Jasenné nebo muzeum s expozicí o životě na Valašsku v roubeném Mikuláštíkově fojtství. Druhým tématem stezky je krásná příroda v okolí Jasenné, péče o životní prostředí a také pasekářský život a salašnictví.

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!