Zajímavosti regionu » Významné osobnosti Hornolidečska

Jan Evangelista Trávníček * 1899 Drnovice u Vyškova + 1981. Řídící učitel, spisovatel, publicista, vlastivědný pracovník a kronikář obce. Od 1.9.1925 působil v obci Střelná a měl k ní, ač rodák z Drnovic u Vyškova, hluboký vztah. Jeho nejznámější knižní tituly: Pepina, Bez srdce, Úsměv štěstí, Láska učitele - kněze I. a II. díl, Tobiáš Bébul, Na horách. 17. 12. 1994 mu byl v areálu Základní školy v Horní Lidči odhalen památník a jeho jméno nese nadace pro zvlášť nadané, sociálně slabší děti, kterou spravuje ZŠ.

 

Štěpán kardinál Trochta (*26. března 1905 Francova Lhota - + 6. dubna 1974 Litoměřice) byl český katolický biskup a řeholník, 17. biskup litoměřický a jeden z prvních salesiánů u nás.Za druhé světové války podporoval protinacistický odboj, za což byl zatčen a poté vězněn v koncentračních táborech s doložkou RU (návrat nežádoucí). Po válce jej Pius XII. jmenoval biskupem litoměřickým. V letech 1948-1949 byl mluvčím katolické biskupské konference při jednání s komunistickou vládou. V letech 1950-1960 byl nejprve nezákonně internován, později odsouzen ve vykonstruovaném procesu a vězněn v nejtěžších komunistických žalářích. Poté byl opět internován, až v roce 1968 začal znovu spravovat diecézi. V roce 1969 je Pavel VI. jmenoval kardinálem „in pectore". Zemřel na mozkovou mrtvici.

 

Josef Valčík (*2. listopad 1914 Smolina u Valašských Klobouk - + 18. červen 1942 Praha) byl český voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války, člen výsadkové skupiny Operace Silver A. Spolupracoval také s členy výsadku Anthropoid J. Gabčíkem a J. Kubišem s nimiž provedl atentát na říšského protektora R. Heydricha. Tento příslušník protinacistického odboje navštěvoval obecnou školu v LačnověLudmila Cedidlová
(*1944). Malířka a grafička, rodačka ze Seninky. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika u prof. J. Hanáčka a F. Nikla a potom Pedagogickou fakultu olomoucké Univerzity Palackého. Žije, tvoří a vyučuje v Uherském Hradišti.

 

Marie Hovořáková - Cedidlová ( * 1910 - + 1971) Valašská spisovatelka a učitelka, která se narodila v Senince a je zde také pochována. Literární tvorbu zahájila knihou pro děti "Ušáčkové a hojdůšky". Napsala také psychologické romány z valašské vesnice "Dvojí tvář" a "Rod Vlhů". Zdařilá je hlavně její kniha "Dům otcovský", popisující rok na valašské vsi a "Písničky vyprávějí", v níž převedla do pohádek motivy lidových písní.

 

Josef Kašpar Vrchovský je významným rodákem, byl valašský písmák a básník Narodil se 14.5.1871 ve Valašské Polance v chudé rodině a celý život prožil v rodné obci jako rolník na pasekách, kde se říkalo "U Vrchovských". Jeho dílo je rozsáhlé a obsahově pestré, složené převážně z veršů. Básnicky ztvárňoval vlastní životní zážitky, zkušenosti, názory a úvahy. Cenné jsou jeho národopisné materiály, ve kterých zaznamenal lidové pověsti, vyprávění ze života, popisy valašské svatby. Zemřel ve Vsetíně 1.11.1947, jeho literární pozůstalost je z větší části soustředěna v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Tento významný rodák je mimo jiné autorem tzv.Valašské polanecké hymny, která se tak významně uchovala v paměti místních občanů, že se stala nejen obecní hymnou zpívanou při pořádání Starovalaškých dožínek, ale převzal ji také jako svou hymnu celý mikroregion Hornolidečska

 

Marina Haspalová (*1740, +29.3.1796). Lidová vyšívačka z Valašské Senice z pasek "u Haspalů" (staré popisné číslo 74, nové 82), která vyšívala i oltářní plachetky do farního kostela v Lidečku (pocházejí z r.1767). Některé její výšivky jsou uloženy v Moravském muzeu v Brně.

 

Jeřábek Jaroslav, akademický malíř, n. 27.3.1936 ve Valašských Příkazích. Akademický malíř, žák profesora Sychry na AVU v Praze, učitel oboru výtvarné výchovy na Základní umělecké škole ve Slavičíně. Zaměřuje se na malbu s figurální kompozicí i s motivy Valašska. Jeho díla jsou v mnoha galeriích a v obřadních síních Čech a Moravy. Je folklorista, hraje na lidové nástroje (píšťaly, fujaru, ..).

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka