Zajímavosti regionu » Chráněné lokality

 • Pulčín - Hradisko - Národní přírodní rezervace (viz. Skály)
 •  

 • Čertovy skály - Přírodní památka (viz. Skály) 
 •  

 • Šafránová louka v Lačnově - Přírodní památka, louka s bohatým výskytem silně ohroženého šafránu bělokvětého, v obci Lačnov roste tento druh šafránu také na Sucháčkových pasekách. Šafrán na Hornolidečsku kvete velmi brzy na jaře, většinou v první polovině března.
 •  

 • Šafránová louka v Pozděchově - Přírodní památka, louka s bohatým výskytem silně ohroženého šafránu bělokvětého
 •  

 • Květnatá louka Prlov - Přírodní památka, louka a listnatý lesík s výskytem zvláště chráněných a vzácných rostlin, především orchidejí veleníčku zeleného, vstavače bledého a prstnatce Fuchsova.
 •  

 • Rybník Neratov - Přírodní památka. Chovný rybník, který se nachází na pomezí katastrů Prlova a Pozděchova, významná vodní a mokřadní společenstva s bohatým výskytem ohrožených druhů obojživelníků a bezobratlých.
 •  

 • Kopce - Příodní památka - Nachází se severně od obce Lidečko. Jedná se o mohutný skalní sesuv pískovců s rozsedlinovými jeskyněmi, regionálně významné zimoviště netopýrů, především kriticky ohroženého druhu vrápence malého
 •  

 • Hrádek - Přírodní pamáka. Nachází se na katastru obce Študlov a představuje extnzivní přírodní sad, s orchidejovou loukou a bývalou jalovcovou pastvinou na výslunné stráni, místy i s prameništi.
 •  
  valasská senice
  Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka