Realizované projekty » Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh

Projekt je realizován v příhraniční oblasti na území mikroregionu Hornolidečsko, měst Brumov Bylnice, Valašské Klobouky a obcí Poteč a Horné Srnie. Předmětem projektu je vytvoření projektové dokumentace na vybudování cyklostezky.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je spolupráce partnerů za účelem společné přípravy a  zpracovaní  projektových dokumentací zaměřených na realizaci páteřní cyklostezky propojující linii řek Bečva - Vlára - Váh.  Zmiňovaná cyklostezka bude propojovat Českou republiku se Slovenskem přes  Mikroregion Hornolidečsko - Poteč - Brumov Bylnici - Valašské Klobouky - Horné Srnie.
 Cílem projektu je zvýšeni atraktivity území pro rozvoj turismu a zabezpečení lepšího přeshraničního propojení obyvatelstva na obou stranách hranice, usnadnění možnosti dojíždky do zaměstnání a na úřady, podpora zdravého životního stylu a nemotorové dopravy".

Specifické cíle projektu
- zlepšení dopravní obslužnosti pohraničí Horné Srnie/Brumov-Bylnice - Valašské Klobouky - Poteč - Mikroregion Hornolidečsko přípravou dobudovaní série cyklostezek
- zlepšení dostupnosti příhraničního regionu z hlediska přístupu  do turisticky zajímavých bodů přostredníctvym cyklo dopravy
- zlepšení dostupnosti příhraničního regionu z hlediska zlepšení vzájemného kontaktu příhraničního obyvatelstva tradiční formou dopravy
- rozvoj  dopravy šetrní k životnímu prostředí
- zdostupnění bodů území důležitých z hlediska rozvoja cestovního ruchu /turizmu
- zvýšení  bezpečnosti v tomto pohraničí žijícího obyvatelstva a návštěvníků pohraničí
- zlepšení ochrany příhraničního území ako i lokality podléhající ochrane NATURA
- zlepšení dostupnosti tzv. Atraktivních míst pohraničí řešených v jiném souvisícím samostatném projekte
- zvýšení atraktivnosti příhraničního regionu
- zlepšení kvality života obyvatelstva žijícího v pohraničí

Rozpočet projektu: 157 594 Eur

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka