Realizované projekty » Přírodní a kulturní dědictví mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny

 

Přírodní a kulturní dědictví mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny

 

Celkové náklady: 30.239,17 €

Výška příspěvku EFRR: 25.369,39 €

Konečný uživatel: Sdružení obcí Hornolidečska

Hlavní přeshraniční partner: „Združenie obcí Púchovská dolina“

Doba realizace: 1.4.2022 – 31.3.2023

 

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zlepšení přístupu k přírodnímu, kulturnímu a historickému dědictví ve společném území mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny. Projekt je rozdělen do 6 klíčových aktivit (KA):

KA1 - Řízení projektu

KA2 - Publicita projektu

KA3 - Zmapování turistických míst a tipů na výlet

KA4 - Vybudování doprovodné infrastruktury podél cyklostezky BEVLAVA

KA5 - Propagační předměty

KA6 - Společné setkání partnerů

Cílem projektu je posilovat dlouhodobé vazby partnerů v československém pohraničí, informovat o spolupráci sousedních oblastí a zvyšovat povědomí obyvatel o životě na druhé straně hranice. Projekt přispívá k odstraňování bariér, podpoře regionální identity a soudržnosti obyvatel a má pozitivní vliv na rozvoj volnočasových a poznávacích aktivit a turismu na obou stranách hranice.

 

Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/FMP/6c/08/116).

 

 

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!