Realizované projekty » Podpora spolupráce samospráv na území Hornolidečska a Púchovské doliny

 

Podpora spolupráce samospráv na území Hornolidečska a Púchovské doliny

 

Celkové náklady: 12.426,00 €

Výška příspěvku EFRR: 10.562,10 €

Konečný uživatel: Sdružení obcí Hornolidečska

Hlavní přeshraniční partner: „Združenie obcí Púchovská dolina“

 

Doba realizace: 1.5.2022 – 31.3.2023

 

Popis projektu:

Cílem projektu je podpora meziinstitucionální spolupráce a partnerství veřejného sektoru na území mikroregionů Hornolidečska a Púchovské doliny. Projekt je rozdělen do 5 klíčových aktivit (KA):

KA1 - Řízení projektu

KA2 - Publicita projektu

KA3 - Výjezdní zasedání zástupců partnerů

KA4 - Setkání pracovního týmu I.

KA5 - Setkání pracovního týmu II.

Aktivity projektu se zaměří na definici společných rozvojových témat, potřeb a řešení problémů ve společném přeshraničním venkovském území, dále na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v různých oblastech územního rozvoje a podporu setkávání zástupců samospráv, za účelem prohlubování vazeb a sítí mezi institucemi a obyvateli na obou stranách hranice. Projekt má pozitivní vliv na budování regionálních struktur ve společném přeshraničním území.

 

Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/FMP/11b/10/143).

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!