Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2017

Závěrečný účet za rok 2016

Auditní zpráva za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Inventarizační zpráva za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Příloha k rozpočtu samosprávných územních celků - vyvěšeno dne 9.3.2017

Rozvaha SOH za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Závěrečný účet za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

 

Rozpočet na rok 2017

Příloha rozpočtu - příspěvky od obcí - vyvěšeno dne 9.3.2017

Příloha k rozpočtu samosprávných územních celků - vyvěšeno dne 9.3.2017

Rozpočet na rok 2017 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Rozpočtový výhled 2017 - 2021- vyvěšeno dne 9.3.2017

Hospodaření SOH v rámci rozpočtového provizoria - vyvěšeno dne 9.3.2017

Smlouva o NFV pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 14.3.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 - vyvěšeno dne 18.4.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 - vyvěšeno dne 12.6.2017

Smlouva o NFV2 pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 21.6.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 - vyvěšeno dne 26.6.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017 - vyvěšeno dne 27.7.2017

Smlouva o NFV3 pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 27.7.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 - vyvěšeno dne 11.10.2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017 - vyvěšeno dne 9.11.2017

Zpráva dozorčí rady SOH k NFV pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 14.12.2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 - vyvěšeno dne 18.12.2017

Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočet roku 2018 - vyvěšeno dne 18.12.2017

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka