Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2018

 

Závěrečný účet za rok 2017

 

Auditní zpráva za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Inventarizační zpráva za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Příloha SOH 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Rozvaha za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Závěrečný účet za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

 

Rozpočet 2018

 

Schválený rozpočet na rok 2018 (vyvěeno 8.3.2018)

Návrh rozpočtu na tok 2018 (vyvěšeno dne 2.2.2018)

INV a NIV příspěvky od obcí (vyvěšeno dne 2.2.2018)

Rozpočtové opatření č. 1/2018 (vyvěšeno dne 24.4.2018)

Rozpočtové opatření č. 2/2018 (vyvěšeno dne 30.7.2018)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 (vyvěšeno dne 19.11.2018)

Rozpočzové opatření č. 4/2018 (vyvěšeno dne 20.12.2018)

Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočet roku 2019 - vyvěšeno dne 19.11.2018

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka