Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2020

Závěrečný účet 2019

 

Auditní zpráva za rok 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

Inventarizační zpráva za rok 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

Rozvaha za rok 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

Výkaz zisků a ztrát za rok 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

Příloha SOH 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

Závěrečný účet za rok 2019 (vyvěšeno dne 11.5.2020)

 

 

Rozpočet 2020

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno dne 13.2.2020)

Rozpočet 2020 (vyvěšeno dne 3.3.2020)

Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023 (vyvěšeno dne 3.3.2020)

Rozpočtové opatření č. 1/2020 (vyvěšeno dne 10.3.2020)

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS Hornolidečska, z.s. (vyvěšeno dne 7.7.2020)

Rozpočtové opatření č. 2/2020 (vyvěšeno dne 25.9.2020)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace MAS Hornolidečska, z.s. (vyvěšeno dne 25.9.2020)

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka